Selasa, 13 September 2011

Alkitab adalah Firman Allah

Segala Kitab Suci diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.
(2 Timotius 3 : 16-17)

Shalom!!

Saya akan menjelaskan kebenaran tentang Alkitab, untuk membatu Teman Teman Seiman Untuk tidak Terconcang untuk mendengar seperti yang telah telah beredar pada akhir jaman ini menyatakan Alkitab " Telah Dipalsukan" dan Alkitab Berlawan dengan Ilmu Pengetahuan.

Ini berawal dari Kesalahan Tragis yang dilakuakan oleh Kepausan pada Masa Kejayaannya yang menghukum orang yang berlawanan Pendapat dengan Paus. Salah satunya adalah  Galileo galilei 1564-1642 yang melakuakan penelitian bahawa bumi adalah bulat dan Matahari adalah Pusat alam semesta.
Sedangkan teori yang berlaku saat itu disebut teori Geosentris dan teori itu di kemukakan oleh aristoteles pada tahun 384 SM – 322 SM yang menyatakan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Oleh karena itu, Galileo galilei di hukum Mati Oleh Paus.

Dari peristiwa diatas Sebenarnya kita perlu belajar, Bahwa Gelar atau apapun yang menyangkut keagamaan tidak menjamin untuk mengerti dan mengenal Firman Allah yang telah diberikan Allah Kepada Kita. Contohnya. Kepausan.. Apakah Kepausan tersebut tidak membaca Alkitab pada Waktu itu sehingga Ia tidak tahu bahwa bumi ada pada ruang kehampaan dan berbentuk bulatan??? dan Alkitab menyebutkan bukan Bulat sepeti Bola, tetapi Bulatan, Oleh karena itu untuk membuktikannya mari kita lanjutkan lagi, Bahwa Alkitab adalah Firman Allah dan Alkitab adalah sumber pengetahuan yang ada didunia ini.

 A. ALKITAB ADALAH KEBENARAN YANG HIDUP

Segala Kitab Suci diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.
(2 Timotius 3 : 16-17) 

Dari ayat diatas dapat  kita pahami bahwa fungsi Alkitab untuk mengajar dan menyatakan kesalan dan menddik orang dalam kebenaran.

Alkitab adalah sebuah buku yang paling menarik yang pernah ditulis. Alkitab telah diterjemahkan kedalam lebih dari 1600 bahasa. merupakan suatu kenyataan  bahwa Alkitab yang paling banyak diserang dan dikritik, akan tetapi penyerang-penyerang Alkitab teersebut mati terlebih dahulu, namum Alkitab tetap bertahan dan menjadi berkat bagi berjuta-juta manusia bagi yang mau terbuka dan sungguh-sungguh mencari kebenaran.

Alkitab bukan hanya sekedar suatu kebenaran yang diungkapkan atau suatu kumpulan kitab-kitab yang secara lisan siinpirasikan oleh Allah. lebih dari pada itu, Alkitab adalah Firman Allah Yang Hidup dan Memiliki Kuasa untuk Mengiubahkan Hidup manusia. Oleh Karena itu, Alkitab merupakan tolak Ukur bagi Kebenaran dan Otoritas tertinggi atas seluruh Aspek Kehidupan Orang PilihanNya.

B. BUKTI ALKITAB ADALAH FIRMAN ALLAH

1. Alkitab mengatakna dirinya sebagai Firman Allah

Di Alkitab sendiri terdapat sekian banyak peryataan yang membuktiakn bahwa Alkitab benar Firman Allah. Para penulis menyatakan bahwa tulisan merka bersumber dari Allah, misalnya Musa. Setelah bersama-sama dengan Allah di Gunung Sinai Selama 40 hari  40 malam, Allah menuliskan dengan Jari-Nya 10 Perintah Allah dan Menyuruh Musa untuk menulis apa yang diFimankan Allah Kepadanya

2. Kesatuan Isinya yang menakjubkan

Alkitab merupakan sebuah buku yang terdiri dari 66 kitab yang ditulis oleh 40 orang penulis dalam jangka waktu 1500 tahun didalam tiga bahasa, yaitu Ibrani, Arami, dan yunani. Para penulisnya mempunyai latar belakang yang sangat berbeda dengan yang lain, diantarany Raja, Gembala, nelayan, Nabi, Tabib dan lain-lain. Walaupun secara umum penulis yang satu dan yang lain tidak Penah Saling Mengenal atau saling merundingkan baatasn-batasan penulisannya, namun mereka semua secara harmonis menuliskan berita yang sama yaitu rencana Kasih Allah atas MAnusia  dengan Tokok Utamanya YESUS KRISTUS. Semua hal ini mustahir terjadi jia Alkitab tidak memiliki satu penulis Utama, Yaitu Roh Kudus dari Allah

3. Ketepatan Alkitab dalam Ilmu Pengetahuan

Dari penjelasan diatas mengenai Kepausan membuat kesalahn besar karena tidak membaca Alkitab dan merenungkannya, sehingga Ia tidak mendapakan kebenaran dari Allah. Jelas tertulis di Alkitab bahawa:

  1. Kitab Yesaya yang tertulis +  tahun  700 SM, Mencatat bahwa bentu bumi adalah Bulatan, "Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang; Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman" (Yesaya 40 : 22). Bukan datar Seperti yang dibilang Oleh Pimpinan Gereja (Kepausan) yang Kurang berhikamat pada Jaman dahulu. Hal ini baru terbukti pada tahun 1490 masehi, yaitu pada waktu Colombus berlayar mengelilingi Dunia. 
  2. Kitab Ayub yang tertulis di Alkitab +  3000 tahun  yang lalau, mencatat bahwa Bumi bergantung pada Kehampaan. "Allah membentangkan utara di atas kekosongan, dan menggantungkan bumi pada kehampaan" (Ayub 26: 7)
Dan masih bnayk lagi Bukti dari Peryataan Alkitab yang melampaui kemajuan ilmu Pengetahuan pada masa peryataan tersebut tertulis ( Tunggu Lanjutan Ini dalam Posting berikutnya)

4. Ketepatan Nubuata ( Lebih dari Sekedar dari Prediksi) dan Nilai Nubuatannya yang tiada tara.
  • Nubuatan Tentang Yesus Kristus.
Belum pernah ada satu buku pun yang mencatat hidup seseorang sebelum orang tersebut dilahirkan. tetapi Alkitab siapa dan bagaimana Yesus justru sebelum Dia dilahirkan kedunia. Alkitab mencatat bahwa:  
  • Kota Kelahiran Yesus Di Betlehem ( Mikha 5:1)
  • Lahir dari Seorang Perempuan muda yang tidak pernah berhubungan imtim dengan seorang Pria (Yesaya 7 : 14)
  • Tujuan Hidupnya untuk menghancurkan Iblis ( Kejadian 3:15)
  • Dalam hidupnya akan menderita dan mati secara tragis ( yesaya 52:13-52:12)
  • Akan bangkit, naik kesorga dan datang kembali kedunia untuk menghakimi dunia ( Mazmur 22-24) 
  • Nubuatan tentang tersebarnya orang Yahudi, (Ulangan 28, Yeremia 24:9, Hosea 9 :7) dan kembali ketanah israel ( Yehezkiel 36:9 dan 24, Yehezkiel 37:21-22). Pada tahun 1948 bangsa Yahudi kembali ketanhnaya dan memproklamirkan diri sebagai negara Israel. Masih banyak nubuatan yang lain yang telah terjadi, membuktikan Alkitab Adalah Firman Allah yang Maha tahu. 
 Sehingga kata kata seperti ini:

Jika alkitab menganggap bumi itu bulat kenapa saat galileo berpendapat yang sama(menyatakan bahwa bumi itu oval,bulat telur,tidak datar dsb) malah di hukum oleh pihak gereja??
apa alasannya?
apakah gereja salah menafsirkan al kitab?
atau gereja tidak tau?
memang susah untuk mengakui kesalahan nya sendiri ( alkitab editan paulus memang banyak sekali kelemahan) karena dia memang bukan orang berilmu.
jadi kita harus MEMAKLLUMINYA,
memang al kitab pada saat itu mengakui bahwa bumi itu bulat..tapi al kitab tidak mengakui kalau yang menjadi pusat tata surya adalah matahari..yang menjadi pusat tata surya itu adalah bumi...itu adalah penjelasan yang tidak masuk akal..teori itu disebut teori Geosentris dan teori itu di kemukakan oleh aristoteles pada tahun 384 SM – 322 SM ( sebelum isa as berarti sebelum paulus kemungkinan paulus mengikuti teori itu sebagai banhan karangannya )...ingat semua injil itu SESAT.................... karangan!!! sekarang ilmuwan sudah membuktikan KEBENARAN AL-QURAN !!! ( http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100501012554AAbcbIm)
dari dua Peryataan Diatas memang 100% salah. Penyebabnya ini ada karena kurang mengertian manusia dan mau disesatkan oleh penyesat-penyesat dari iblis.

INGAT Jangan menyatakan Orang lain Sesar, Jangan-Jangan Kita Sendiri yang menjadi Penyesat itu.

Dan Masalah peryataan no 2 nanti dibahas pada posting beriktunya yang menyatakan Alkitab tidak setuju bahawa Bumi adalah pusat tata surya.

" Tidak seorangpun diharuskan untuk mempercayai sesuatu lebih daripada apa yang dikatan alkitab. Alkitab harus dipercayai melebihi penglihatan, perasaan dan pengertia. Alkitab juga memilki keutamaan lebih dari mimpi-mimpi, tanda-tanda dan mujizat"
Marthin Luther -------Tokoh Refermasi----------


                                                                                              
Tidak ada komentar:

Posting Komentar